Wednesday, July 1, 2015

Haiku - Cahaya Manis

Haiku adalah genre puisi Jepun mempunyai susunan rima yang terhad iaitu hanya 5 - 7 - 5. (lima sukukata baris pertama, tujuh sukukata baris kedua dan lima lagi sukukata baris ketiga). 

Haiku amat menitik-beratkan unsur alam dan hubungannya dengan manusia. Sebuah haiku yang hanya mempunyai tiga baris ayat, dengan rima yang terhad, namun ada masanya mampu menggugah sebongkah hati yang keras.

* Foto Bunga-bunga oleh : Stefano Romano

No comments: