Tuesday, September 15, 2015

Sri Diah (Edt)


Pekerjaan sebagai Editor adalah satu bidang tugas profesional. Ia sama seperti tugas doktor yang ada gelaran (Dr) pada pangkal nama atau Insinyur (Ir).
Terbaharu: Persatuan Editor Malaysia (PEM) telah menyelesaikan pembangunan latihan Editorial Tahap 1 hingga Tahap 5 (tahap 4 sedang dikaji). Perkara ini perlu dilihat serius kerana kebanyakan editor tidak mendapat pendidikan formal bidang editorial sebelum menjawat tugas editor di organisasi penerbitan.
Setakat ini belum ada latihan untuk profesion editor di Malaysia dengan melalui proses pensijilan profesional yang teratur.
Piihak Dewan Bahasa dan Pustaka telah diputuskan sebagai pusat akademi mengendalikan latihan dan memberi pentauliahan kepada Editor. Pentauliahan ini akan melayakkan Editor menerima gelaran (mungkin Edt) di hujung nama.
Contohnya: Sri Diah Shahaharuddin (Edt) - cadangan.

No comments: