Sunday, July 6, 2014

Saya Tulis dan Saya Ingat

Seorang pujangga pernah berkata : “Saya dengar mungkin saya lupa,
saya lihat mungkin saya ingat, saya lakukan, 
maka saya ingat selama-lamanya, 
saya ajar, maka saya akan jadi pakar.

Saya tulis dan saya boleh baca bila-bila :)


No comments: