Thursday, September 1, 2016

KATA FIKIR


Menulis adalah seni mengeluarkan kata fikir. 

Menaipnya satu persatu, menyusun daripada patah perkataan menjadi perenggan yang mantap adalah seni yang berdisiplin.

Membaca adalah untuk menyerap ilmu baik.
Menyisih ilmu serong dan mengadunnya masuk ke kotak fikir

Membaca dan menulis - adalah seni logik dan disiplin ilmu 

No comments: